Perspektywa ucznia

Perspektywa ucznia podczas lekcji wyznacza sposób patrzenia nauczyciela. Efekty pracy nauczyciela na lekcji są odzwierciedleniem procesu uczenia się uczniów. Dobra lekcja to taka, podczas której uczniowie uczą się. Co uczeń robił na lekcji? Co mówił? Na jakie pytania...