Egzaminy zewnętrzne 2019/2020- wytyczne.

15 maja zostały opublikowane wytyczne dotyczące przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, matur oraz pozostałych zewnętrznych egzaminów przewidzianych na czerwiec 2020 r.Opasły dokument składa się z sześciu części i zawiera szczegółowe wskazówki dla dyrektora,...