spółgłoski dwuwargowe p, b,m, oraz ich zmiękczenia

P, B, M,  to grupa spółgłosek, które realizujemy przy użyciu warg, na skutek szybkiego zwarcia i rozwarcia tych narządów artykulacyjnych powstaje krótki wybuch. Podczas realizacji głosek zmiękczonych PI, BI, MI- mamy do czynienia z drugim miejscem artykulacji, gdyż...