Zwarcie i szczelina tak się to zaczyna!

Inwentarz głosek sytemu języka polskie jest szeroki, a realizacja niektórych z nich trudna, wymagająca wielu umiejętności: oddechowych, motorycznych, słuchowych oraz realizacyjnych.Dzisiaj opowiem o głoskach szczelinowych i zwarto- szczelinowych. Spółgłoski zwarto-...