dlaczego wymowa głosek może być trudna?

Istnieją kryteria podziału głosek języka polskiego.W języku polskim istnieje szereg kryteriów szczegółowych, na podstawie których wyróżniamy klasy głosek.Wymagają one zaangażowania różnych narządów artykulacyjnych oraz ich precyzyjnych ruchów. Istnieją określone...

zobacz głoski

Głoski to najmniejszy element fonologiczny języka, który da się usłyszeć. Głoski można również zobaczyć. Ten zmysł w odczytywaniu wyrazów, całych fraz i zdań rozwinęły osoby głuchonieme podczas jednej z technik porozumiewania. Odczytywanie mowy z ust to oprócz języka...