Gotowość szkolna.

Gotowość szkolna określa dojrzałość dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej. W tym szerokim pojęciu zawierają się umiejętności dziecka w zakresie sfery jego najbliższego rozwoju. Badając dziecko należy wziąć pod uwagę m.in. jego kompetencje emocjonalne,...