Indywidualizacja pojęcie i zakresy

Pojęcie indywidualizacji wywodzi się od słowa indywidualność. Wincenty Okoń definiuje następująco: „(…)zespół cech psychicznych różniących jednego człowieka od drugiego oraz swoistość tych cech wyróżniających człowieka i jego twórczość”. Indywidualnością jest każdy...