Uczeń w rzeczywistości szkolnej

Era społeczeństwa demokratycznego, która zakłada wszechstronny rozwój jednostki wysuwa zadanie indywidualizacji kształcenia jako cel nadrzędny. Czy jednak humanizacja edukacji jest obecna podczas codziennej lekcji w szkole? Podczas zdalnej edukacji przekonaliśmy się,...