Dobrostan wychowawczy

Dobrostan wychowawczy wyraża się w inteligentnym wychowaniu. Bycie wpierającym rodzicem to droga, którą chce podążać każda mama i tata. W praktyce okazuje się jednak, że codzienność jest trudna. O co zadabać, aby wspierająco wychowywać własne dzieci? Rozwój,...

STOP- jak radzić sobie z emocjami?

Rozumienie emocji oraz świadome nimi zarządzanie to inteligencja emocjonalna. Zatrzymaj się, aż zrozumiesz zachowanie swoje własne lub osób obok Ciebie. Ogarnięcie swojego stanu emocjonalnego to pierwszy krok do panowania nad własnymi emocjami, zwłaszcza tymi...

Inteligetnie emocjonalni

Inspiracją do napisania tego artykułu był mój udział w konferencji Fundacji Rozwoju Świadomości Emocjonalnej  EmocJa: „Jak wspierać uczniów w rozwoju emocjonalnym?”Inteligencja emocjonalna ma wpływ na całokształt naszego życia. Dzięki niej wybieramy określoną ścieżkę...