Budowanie wiedzy.

Współczesne rozumienie pojęcia budowanie wiedzy zawiera w sobie pierwiastki krytycznego myślenia i rozumowania. Odchodzi ono jednocześnie od klasycznego uczenia się na pamięć. Nauczyciele powinni budować w uczniach taką wiedzę, którą da się praktycznie zastosować....