Tworzenie zespołu

Sukces zawsze oparty jest na dobrowolnej chęci dążenia do wspólnych celów wszystkich członków zespołu. Wspólne działania opierają się na spójnej komunikacji. Stąd potrzeba komunikowania celów, harmonogramów działań za pomocą różnych kanałów informacyjnych. Jak...