Jak uczą się uczniowie?

We współczesnej szkole wciąż poszukujemy przestrzeni uczenia się uczniów. Jawne i niejawne uczenie się jest celem edukacji człowieka. W sercu edukacji jest człowiek wraz ze swoimi poznawczymi możliwościami. Rozmawianie w szkole na temat edukacji sprzyja poprawie...