Zaprogramowani, aby się uczyć

Jesteśmy zaprogramowani, aby się uczyć. Już w chwili poczęcia natura wyposaża nas dzień po dniu w doskonałe mechanizmy odbioru i rozumienia świata. Dzięki nim nie tylko interpretujemy rzeczywistość wokół nas, ale również czujemy i tworzymy go. Myśli, emocje,...