W kierunku uczenia się.

Podążanie w kierunku uczenia się jest powinnością szkół, jak również organów sprawujących nadzór w szkołach. Kierunek uczenia się jest jednak trudny do zdefiniowania i zależny od wielu zmiennych. Jakość nauczania w szkołach jest najważniejszym elementem zmieniającym...

Jakość w edukacji.

Rozwój edukacji stanowi następstwo rozwoju człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniać się musi również szkoła, aby dotrzymać kroku zaawansowanej stronie świata. Współcześnie dużo się mówi o tak zwanym kształtowaniu kompetencji kluczowych na podstawie...

W turkusowym odcieniu

Sposób zarządzania placówką edukacyjną wpływa na jakość świadczonych usług.Głównym celem edukacji jest optymalne przygotowanie młodego człowieka do życia, spełnionego życia w społeczeństwie.O jakości szkoły świadczy nie tylko poziom nauczania, lecz również kultura...