Mowa sześcio- i siedmiolatka

Kompetencja językowa i komunikacyjna dzieci sześcio- i siedmioletnich różni się między sobą.U progu klasy pierwszej dziecko powinno przede wszystkim mieć ukończony etap nabywania języka.Charakteryzuje się to m.in. posiadaniem w swoim zasobie fonetycznym wszystkich...

Jak myśli i mówi Twoje dziecko?

  Język i myślenie są ze sobą ściśle powiązane. Mowa nie rozwinie się bez rozwoju myślenia, a rozwój mowy zależny jest od poznania. Dziecko jest imitujące i kreatywne zarazem w swoich działaniach. To niesamowite! Badania nad rozwojem języka na całym świecie...