Plan pracy szkoły

Zbliża się nowy rok szkolny, a wraz z nim konieczność planowania wielu aspektów funkcjonowania szkoły. Szkoła realizuje swoje zadania związane z funkcją dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą w oparci o Plan Pracy Szkoły. Jego konstrukcja określona jest w przepisach...