Organizacja ucząca się

W szkole „uczącej się” wciąż się poszukuje nowych możliwości. Dzięki nieszablonowemu myśleniu, łączenia wiedzy z wielu dziedzin, pracy zespołowej, ciekawości oraz kreatywności możliwy jest proces uczenia się oparty na odpowiedzialności ucznia, który tą...