Magnum zarządzania

Skuteczne zarządzanie rodzi wysokie plony w organizacji. Sztuka zarządzania bierze swój początek w erze przemysłowej. W 1911 roku Taylor napisał książkę „Administracja przemysłowa i ogólna oraz nauka o administracji w zastosowaniu do państwa.” XX wiek przyniósł ze...