Organizacja szkoły.

Szkoła jest organizacją uczącą się.Posiada ona cele, strukturę oraz jest powiązana wzajemnymi zależnościami z otoczeniem.Szkoła jest całością wielu elementów powiązanych ze sobą w ściśle określony sposób.Każdy odrębny element tej układanki pasuje do innego tworząc...