dygresje logopedyczne

W swojej codziennej pracy spotykam szeroki przekrój różnych problemów logopedycznych.Jedne dotyczą dyslalii, inne afazji, jeszcze inne głuchoty, czy rozwojowej niepłynności mówienia.Trafna diagnoza to podstawa planowania terapii.Nie jest to jednak oczywista sprawa. ...

co to znaczy być sprawnym językowo?

Kompetencja i sprawności dwie strony jednego medalu- MOWY!  Sprawności decydują o procesie nabywania kompetencji. Ujawniają się one jako procesy biologiczne i czynności umysłu. Opanowanie  kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej jest możliwe dzięki temu...

magia mówienia

Jesteśmy wyjątkowi! Tak, jako jedyni na tej Planecie posiadamy fantastyczne narzędzie poznania, porozumiewania się oraz kształtowania społeczności. Nasz język. Dzięki kompetencji językowej, komunikacyjnej i kulturowej budujemy przekazy, które kierujemy do innych...

Złoty okres rozwoju mowy

Mowa jest narzędziem komunikowania się oraz narzędziem poznania rzeczywistości. W związku z tym, głównym i wyjątkowym celem edukacji dziecka w zakresie mowy i języka jest nabycie przez nie umiejętności komunikowania się z ludźmi oraz umiejętności korzystania z języka...