Uczenie się uczniów

Efektywny proces uczenia się w szkole to efekt świadomego planowania. Aby uczenie się uczniów mogło wydarzyć się w szkole podczas lekcji, uczeń musi wiedzieć, czego będzie się uczył. Podążanie za uczniem w procesie uczenia się polega na budowaniu kompetencji.  Płynne...

Program nauczania.

Program nauczania jest współzależy od wielu czynników, m.in. od zespołu uczniów w klasie, współpracy nauczycieli, wyborów dokonywanych przez nich. Nauczyciele budują proces uczenia się w klasie szkolnej wokół programu nauczania.  Warto zastanowić się, które elementy...

Jakość w edukacji.

Rozwój edukacji stanowi następstwo rozwoju człowieka. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym zmieniać się musi również szkoła, aby dotrzymać kroku zaawansowanej stronie świata. Współcześnie dużo się mówi o tak zwanym kształtowaniu kompetencji kluczowych na podstawie...

Garnitur kompetencji.

XXI wiek wymaga od edukacji kształtowania kompetencji szytych na miarę współczesnych wyzwań świata. Dobrze skrojony garnitur kompetencji dla ucznia jest ważny dla jego przyszłego życia, pracy. Dlaczego kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole jest ważne? Jakie...

Rozwiązywanie problemów i innowacje.

Rozwiązywanie problemów i innowacje są kluczowymi umiejętnościami człowieka w XXI wieku. Nauka, która skupia się wokół rozwiązywania prawdziwych, życiowych problemów oraz zorganizowana jest w oparciu o innowację prowadzi do rozwoju uczniów. Dzięki dobrze...