Światem rządzą liczby

Słynna myśl wypowiedziana przez matematyka Pitagorasa głosi „Liczby rządzą światem.” Wśród ośmiu kompetencji zdefiniowanych w Zaleceniach Rady Europy z 2018 r wyróżnia się kompetencje matematyczne w kontekście interdyscyplinarnym z naukami przyrodniczymi,...