Kompetencje językowe

  Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji oraz w zakresie wielojęzyczności to dwie pierwsze spośród ośmiu kompetencji kluczowych, wskazanych w najnowszych Zaleceniach Rady Europy i Parlamentu Europejskiego z dnia 28 maja 2018 r. Język tworzy...