Dopasowanie w wychowaniu dziecka.

Komunikacja z własnym dzieckiem jest podstawą budowania relacji międzyludzkich. W świecie zdominowanym przez media elektroniczne bezpośrednie kontakty są priorytetem. Żyjemy obok siebie zamiast ze sobą, a to rodzi niebezpieczeństwo niezrozumienia, niedopasowania w...