Komunikacja wsteczna

Istnieją słowa, które w utrudniają komunikację między ludźmi. Noszą one w sobie ładunek negatywny, który destruktywnie wpływa na materię relacji międzyludzkich. Wrodzone współczucie zostaje odepchnięte przez osądy, ocenianie i negatywną moc. Marshall Rosenberg mówi o...

Odpowiedzialność w wychowaniu

Jaki powinien być dobry nauczyciel? Jaki powinien być dobry rodzic? To pytanie, na które wciąż poszukujemy odpowiedzi w zmieniającej się rzeczywistości współczesnego świata. Zmieniły się realia wychowania dziecka. Posłuszeństwo ustępuje drogi odpowiedzialności....

Prawo do edukacji

Jesper Juul postuluje w swojej książce „Kryzys szkoły” zniesienie obowiązku szkolnego i wprowadzenie prawa do edukacji. Demokratyczne prawo do edukacji stawia na równej płaszczyźnie uczniów, nauczycieli i rodziców. Autorytet szkoły oparty na zaufaniu i komunikacji...

Relacje z organem prowadzącym

Relacje z organem prowadzącym kształtowane są przez wzajemne zrozumienie, chęć wspierania się oraz porozumienie dotyczące kierunków rozwoju szkoły. Poprawna komunikacja kształtuje relacje. Dialog zaczyna się w momencie zadawania konstruktywnych pytań, czy wspólnego...

Jak rozmawiać na temat uczenia się w szkole?

Jak rozmawiać na temat uczenia się w szkole? Codzienność edukacyjna pokazuje, że rozmowy na temat uczenia się są podstawą doskonalenia pracy nauczyciela. Vivianne Robinson proponuje model rozmowy nazwany „rozmowy otwarte na uczenie się”. Wartości są podstawą...