niepłynność mowy co to znaczy w praktyce?

Zaburzenia płynności mowy u dzieci i dorosłych dotyczą takich jednostek jak giełkot, jąkanie, tachylalia, bradylalia lub innego typu schorzeń natury neurologicznej.Dzieci, które są w tak zwanym „złotym okresie rozwoju mowy i języka” dotyka tak zwana...