Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Szkoła prowadzi działania, które prowadzą do jej rozwoju. Staje się ona zatem bardziej rozwinięta, lepsza, zmierza do sukcesu.Każdy kandydat na dyrektora szkoły musi opracować swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki edukacyjnej.Wielu przyszłych dyrektorów...

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły.

Jednym z wymagań formalnych stawianych przed przyszłymi dyrektorami szkół i placówek oświatowych, jest przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju danej placówki oświatowej. Aby sprostać temu trudnemu zadaniu dobrze jest poznać warunki, w których funkcjonuje...