Zbiorowa skuteczność nauczycieli.

Współcześnie podkreśla się rolę zbiorowej skuteczności nauczycieli. Jak się okazuje, wiara zespołu nauczycieli danej szkoły w sukces edukacyjny uczniów są ważnymi czynnikami warunkującymi jej sukces. Czym jest zbiorowa skuteczność nauczycieli? W jaki sposób budować ją...