Style kierowania zespołem

 Koncepcje stylów kierowania wpisują się integralnie w zagadnienia dotyczące przywództwa, w tym przywództwa sytuacyjnego oraz szeroko rozumianego przywództwa edukacyjnego. Style kierowania stanowią spójną integralną całość w procesie zarządzania szkołą XXI wieku....