Tworzenie zespołu

Sukces zawsze oparty jest na dobrowolnej chęci dążenia do wspólnych celów wszystkich członków zespołu. Wspólne działania opierają się na spójnej komunikacji. Stąd potrzeba komunikowania celów, harmonogramów działań za pomocą różnych kanałów informacyjnych. Jak...

Atmosfera uczenia się

Atmosfera uczenia się ma znaczący wpływ na osiągnięcia edukacyjne uczniów. Cele edukacyjne, które osiągają uczniowie są współzależne od atmosfery uczenia się. Szkolni liderzy budują poczucie odpowiedzialności uczniów i nauczycieli za wspólne osiąganie celów uczenia...

Rola lidera w organizacji.

Rola lidera jest wielokierunkowa. Z jednej strony lider wytycza kierunek rozwoju, a z drugiej motywuje do podejmowania wysiłku. Zmiana jest częścią naszego życia, jej akceptacja staje się momentem zwrotnym dla każdej organizacji. Jakie są zatem główne zadania lidera-...

Wybrane koncepcje przywództwa.

Współczesne zarządzanie szkołą wymaga nowoczesnej wiedzy. Zarządzanie zespołem, przywództwo edukacyjne, dyrektor jako lider, to tylko niektóre ważne komponenty tej ważnej roli. Zadania, które stoją przed szkołą, są wielokierunkowe. Stąd potrzeba mądrych wyborów stylu...

Dyrektor lider

  Zarządzanie placówką edukacyjną to zadanie, które prowadzi do jej permanentnego rozwoju. Kultura organizacyjna szkoły to efekt przemyślanej i sukcesywnie wdrażanej wizji i misji oraz uporczywej realizacji zamierzonych celów. Dyrektor musi być liderem,aby w...