Poziomy słyszenia

Dzięki znajomości języka możliwe jest komunikowanie oraz poznanie otaczającej rzeczywistości. Zdobywanie wiedzy możliwe jest poprzez zmysły. Wiodący zmysł to słuch. Zdobywanie języka zachodzi w ramach procesu mowy. Zdolność percepcji dźwięków ma ogromne znaczenie....

Metoda Tomatisa

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego to coraz częstsza przyczyna zaburzeń rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Mogą powodować opóźnienia w rozwoju dziecka, ale przede wszystkim zaburzać jego funkcjonowanie społeczne. Centralne zaburzenia...