Reprezentacje neuronowe

Wszystko, co postrzegamy poprzez zmysły, ma w naszym umyśle swoją reprezentacje.  Są to reprezentacje neuronowe. Stałe przeobrażania naszego umysłu w wyniku zdobywanych doświadczeń to właśnie jego neuroplastyczność, inaczej uczenie się. Dzięki emocjonalnym...