Być nauczycielem

Edukacja to relacja : nauczyciel, uczeń, treści i kontekst.Zwracają na nią uwagę alternatywne nurty edukacyjne w Europie i na świecie, m.in. szkoły demokratyczne, edukacja Marii Montessori, czy waldorowski system kształcenia.Podstawą dobrej edukacji jest nauczyciel,...