Odwołać egzaminy

Pomimo braku jednoznacznej decyzji MEN w sprawie tegorocznych matur i egzaminu ósmoklasisty, krzesła wydają się pozostać puste. Epidemia koronawirusa w naszym kraju nie ustępuje. Zniechęcająca atmosfera związana jest nie tylko z brakiem tradycyjnej edukacji uczniów w...