Luka w procesie uczenia się.

Proces uczenia się przedstawiany jest przez Danutę Sternę w formie metaforycznej, jako luka. To obrazowe przedstawienie pozycji wyjściowej ucznia oraz miejsca, do które może dotrzeć w procesie uczenia się. Wszystko, co znajduje się pomiędzy tymi dwoma punktami jest...