Metoda Metaplan

Współczesna edukacja stoi przed ogromnym wyzwaniem. Jednym z jej podstawowych celów jest wyposażenie uczniów w kompetencję pozyskiwania i porządkowania informacji.Wiąże się to z jednoczesną umiejętnością rozwiązywania problemów.Jedną z metod, które polecam do...