Panta rhei

Wszystko jest w ruchu. Człowiek nieustannie doskonali się, by w pełni dostosować się do warunków życia na ziemi. Do tego potrzebne są określone umiejętności, wiedza. Rozum i uczucia są integralną częścią umysłu ludzkiego. Według teorii genetycznych człowiek rodzi się...