Szkoła nowoczesnych technologii.

Zastosowanie nowoczesnych technologii  informacyjnych w szkole jest powszechną praktyką wielu instytucji edukacyjnych.Sprawne posługiwanie się narzędziami cyfrowego świata jest jedną z najbardziej przydatnych umiejętności we współczesnym świecie.Zasoby internetowe...

Z biegiem multimedialnej rzeki

Gry to nie tylko produkty, ale już elementy kultury nowego społeczeństwa XXI wieku.To niewątpliwie bardzo szybko zmieniająca się przestrzeń nowoczesnych mediów elektronicznych.Stanowią one naturalne środowisko wzrastania digitalnego pokolenia XXI wieku.Gry komputerowe...