Forms.

Forms to narzędzie do tworzenia elektronicznych formularzy. Dzięki zastosowaniu forms w edukacji, nauczyciel w łatwy sposób może monitorować postępy uczniów w nauce. Forms jest integralną częścią aplikacji Teams, rozwiązania firmy Microsoft dedykowanego m.in. dla...