My

Kształtowanie osobowości człowieka odbywa się w relacji do innych i samego siebie. Pandemia pokazała jak ważne jest budowanie wspierającej się wspólnoty w szkole. Media społecznościowe obfitowały w wydarzenia online, które łączyły nauczycieli, uczniów i rodziców....