Rozwijanie myślenia uczniów.

Poprzez cele uczenia się wpływamy nie tylko na zaspokajanie potrzeb uczniów, ale również rozwijamy ich myślenie wyższego rzędu. Umiejętności uczniów, związane z rozumowaniem, można kształtować u uczniów z wykorzystaniem oceniania kształtującego. Cele edukacyjne...