Na czym polegają problemy z wymową dziecka?

Problemy z wymową dziecka mogą dotyczyć wielu kwestii, prozodii, niepłynności mówienia, słuchu, wad zgryzu, jak również artykulacji. Kiedy oceniamy wymowę dziecka zwracamy uwagę przede wszystkim na kryteria słuchowe oraz artykulacyjne systemu fonologicznego dziecka....