Na orbitę rozwoju szkoły

Start rakiety lecącej w kosmos zawsze potrzebuje uwolnienia się z ziemskiego pola grawitacyjnego. Takie porównanie staje się również adekwatne w kontekście szkoły i jej rozwoju. Każdy dyrektor zadaje sobie pytanie, jakie działania podejmować, aby szkoła mogła się...