Równoważenie lateralne

Równoważenie lateralne wpływa na doskonałą integrację obu półkul mózgowych. Integracja to gwarancja sukcesu edukacyjnego każdego dziecka. Zaburzenia układu przedsionkowego zarówno w życiu płodowym jak i we wczesnym dzieciństwie są powodem zaburzeń integracji...