Niedopasowanie.

Kim jestem?Pyta każde dziecko, nastolatek i osoba dorosła?W pytaniu tym zawiera się chęć sprecyzowania  swoich umiejętności, pasji, talentów, mocnych stron, na których oparte jest życie każdego człowieka.Wychowanie dziecka wymaga planu, strategii oraz nieustającej...