Nauczanie problemowe.

W praktyce szkolnej wciąż brakuje nauczania problemowego. Niedostatek wiedzy na ten temat jest jednym z powodów małej ilości zadań, w których należy postawić i zweryfikować hipotezę. Współczesny świat zmaga się z wieloma problemami. Stąd wynika potrzeba nauczania...