Metoda NLP

NLP to metoda nauczania programowanego lingwistycznie. Podstawy tej metody oparte są na neurobiologii człowieka i dotyczą funkcjonowania jego mózgu. Programowanie neurolingiwstyczne odnosi się do metod efektywnej komunikacji, które bazują na tworzeniu oraz zmianie...