Zbiorowa skuteczność nauczycieli.

Współcześnie podkreśla się rolę zbiorowej skuteczności nauczycieli. Jak się okazuje, wiara zespołu nauczycieli danej szkoły w sukces edukacyjny uczniów są ważnymi czynnikami warunkującymi jej sukces. Czym jest zbiorowa skuteczność nauczycieli? W jaki sposób budować ją...

10 zasad dobrego uczenia się.

Uczenie się jest podstawowym procesem kognitywnym w życiu każdego człowieka. Uczymy się przez całe życie, zdobywając przy tym kompetencje. Kompetencje są połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw ludzkich, dzięki czemu możliwy jest nieustający rozwój człowieka i jego...

Czego nie potrafi mózg?

Mózg ludzki nie potrafi tylko jednej rzeczy: „nie uczyć się”!Uczenie się nie jest procesem przypisanym wyłącznie szkole. Już we wczesnym dzieciństwie tworzymy kategorie, które w miarę zdobywania doświadczenia coraz bardziej precyzujemy. Nasze mózgi są wyspecjalizowane...

Mózg jest naszym wszechświatem

Mózg jest naszym wszechświatem. Poprzez zmysły odbieramy informacje sensoryczne ze świata.Dzięki wyspecjalizowanym funkcjom tego zdumiewającego układu jesteśmy w stanie myśleć, czuć, ruszać się.Umysł nie ma granic, dlatego również możliwości człowieka nie mają...