Dokumentacja nauczyciela stażysty.

Awans zawodowy nauczycieli zaczyna od przygotowania planu rozwoju zawodowego. Musisz uwzględnić przepisy prawa oświatowego oraz zaplanować zadania do realizacji, aby z sukcesem zakończyć swój staż. Pierwszym krokiem na drodze każdego nauczyciela jest uzyskanie stopnia...