Awans zawodowy nauczyciela.

Awans zawodowy nauczycieli regulują przepisy prawa oświatowego, które znajdziemy m.in. w Karcie Nauczyciela. To w niej znajdziesz odpowiedź jak długo musi trwać awans, jak napisać plan rozwoju zawodowego, czy jakie wymagania musisz spełnić, aby uzyskać kolejny stopień...